DES MOUSLINS APARTMENT

  • Dự án : Căn hộ cho thuê Des Mouslins
  • Địa chỉ : Phan Thúc Duyện l Sơn Trà l Đà Nẵng
  • Quy mô : 5 tầng l 550m2 sử dụng l Gara , Lễ tân và 7 căn hộ cho thuê l 2019
  • Thiết kế và tổng thầu dự án : Palm design and more
  • Hotline : 0905.165.615

Des Mouslins Apartment

Using Format